تهران، میدان قیام، خیابان ری، بعد از پل ری  • نشان
  • بلد
  • ویز
  • گوگل مپ