قوانین و مقررات اقامت:

 • رعایت اخلاق و شئونات اسلامی برای کلیه مهمانان الزامی است.
 • همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای فرد و کلیه همراهان الزامی است.
 • مدارک شناسایی با درج محل تولد شهر همدان در ایام نوروز (از ۲۵ اسفند تا ۱۳ فروردین) الزامی است.
 • افراد بالای ۵ سال یک نفر محاسبه می شوند و می بایست نام آنها جزو همراهان ثبت گردد.
 • فقط زائرینی که اسامی آنها در سیستم رزرو ثبت گردیده و توسط پذیرش حسینیه و زائرسرا در مشهد مقدس به تایید رسیده باشند قابل پذیرش می باشند.
 • امکان رزرو نهایت تا ۴۵ روز پس از ثبت نام مقدور می باشد.
 • ساعت ورود مهمانان گرامی به زائرسرا ۱۴:۰۰ و خروج ۱۲:۰۰ می باشد.
 • حداقل مدت اسکان ۳ شب و حداکثر ۱۰ شب می باشد.
 • هرگونه پخت و پز و یا استفاده از لوازم آشپزی شخصی مانند گاز پیک نیک و ... در اتاق ها ممنوع و زائرین محترم جهت طبخ غذا فقط مجاز به استفاده از امکانات عمومی می باشند.
 • استعمال دخانیات در محل های عمومی (راهرو و آشپزخانه و ...) ممنوع است.
 • شستشوی البسه به هر نحو جایز نیست و در صورت نیاز توسط مسئول رختشوی خانه انجام می گردد.

امکانات و خدمات زائرسرای مشهد:

امکانات عمومی:

 • ﺻﻨﺪﻭﻕ امانات | ﻧﻤﺎﺯ ﺧﺎﻧﻪ | ﺍﺗﺎﻕ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻙ | ﭘﺬﻳﺮﺵ ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ | ﻛﭙﺴﻮﻝ آتش نشانی | ﻻﻧﺪﺭﻱ (ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﺋﻲ) | ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ | ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ

ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻃﺎﻕ ﻫﺎ:

 • ﻳﺨﭽﺎﻝ | ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ | ﭘﺘﻮ ﻭ ﺑﺎﻟﺶ | ﺭﺧﺖ ﺁﻭﻳﺰ | ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻇﺮﻭﻑ
 • مدارک شناسایی:

  ملاک شناسایی افراد، کارت ملی و ملاک احراز زوجیت و محرم بودن فقط با ارائه شناسنامه ها امکان پذیر می باشد و هیچگونه مدرک دیگری مورد قبول نیست. در غیر این صورت مهمان پذیرش نمی شود و استرداد هزینه مشمول قانون کنسلی میگردد.

  انصراف از رزرو:

  ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ می کنیم ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺯﺭﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﺴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﻪ ﺫﻳﻼً ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻧﺸﻮﻳﺪ.

  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺯﺭﻭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:

  • تا قبل از ۱۰ روز مانده به تاریخ اقامت وجهی کسر نمی گردد.
  • ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ۶ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺎﻣﺘﻲ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ.
  • ﺍﺯ ۶ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ۳ روز ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺎﻣﺘﻲ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ.
  • ﺍﺯ ۳ روز ﺗﺎ ۲۴ ساعت قبل از ورود ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺎﻣﺘﻲ ۴۰ ﺩﺭﺻﺪ.
  • کمتر از ۲۴ ساعت یا پس از اقامت ۶۰ درصد.

  ﺗﻮﺟﻪ: ﻭﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺭﺯﺭﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻭﺍﺭﻳﺰ می شود.

  مبلغ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻭ ﺯﺍﺋﺮﺳﺮﺍ ﻣﻨﻈﻮﺭ می گردد.