عضویت در خبرنامه
برنامه بعدی: شبهای ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ | ساعت: ۲۱:۰۰ جلسه قرآن (حاج محمد منصوری) | ساعت: ۲۲:۰۰ بیان احکام (حاج شیخ جواد صابریان) | ساعت ۲۲:۴۰ مداحی (نیمه اول: حاج علی کرمی، نیمه دوم: حاج علی مهدوی نژاد) | ساعت: ۲۳ سخنرانی (استاد شیخ حسین انصاریان)